СЪБРАНИЕ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ


Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2024г.  -


ДОКУМЕНТИ


Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2023г.  -


   ДОКУМЕНТИРедовно годишно Общо събрание на акционерите - 2022г.  -


   ДОКУМЕНТИРедовно годишно Общо събрание на акционерите - 2021 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2020 г.

 • Писмена покана за свикване на общо събрание
 • Протокол на Управителния съвет
 • Писмени материали по точките от дневния ред
 • Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.
 • Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.
 • Доклад на одитния комитет на дружеството за 2019
 • Доклад за прилагане на политика за възнагражденията за 2019г. и програма за 2020г
 • Предложения на одитния комитет за избор на одитор за 2019г.
 • Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.
 • Политика за възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет - проект.
 • Образец пълномощно
 • Протокол от Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.09.2020 г.
 • Политика за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на "ПРОУЧВАНЕ И ДОБОВ НА НЕФТ И ГАЗ " АД


  • Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2019 г.

  • "Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
   Изработка на сайт: rVertis