За нас

   "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработка на суров нефт до крайни продукти за пазара.

ab1.jpgab2.jpg­ab3.jpgab4.jpg      „Проучване и добив на нефт и газ” АД е правоприемник на основните геологопроучвателни, научно-изследователски и производствени предприятия и обекти от българската нефтодобивна промишленост с над 50-годишна история.

      Понастоящем „Проучване и добив на нефт и газ” АД е публична компания, експлоатираща всички действащи на територията на страната нефтени находища и осигуряваща над 700 работни места за висококвалифицирани инженери, геолози, геофизици, икономисти, специалисти и производствени кадри в нефтената индустрия .
„Проучване и добив на нефт и газ” АД е концесионер по дванадесет концесионни договора за добив на суров нефт и/или природен газ и титуляр на три разрешения за търсене и проучване на нефт и газ.

      Специалистите на "Проучване и добив на нефт и газ" АД са с дългогодишен доказан опит и постигнати резултати, както на територията на България, така и при изпълнението на петролни проекти в Либия (нефтени концесии NC-100 „Гадамес” и NC-101 „Морзук”), Сирия, Ирак и др.

 Деловият свят се променя непрестанно и изискванията в услуга на бизнеса стават все по-големи. За да устои на тази динамично променяща се среда и в същото време, за да бъде успешен, бизнесът се нуждае от добър екип.Наши водещи принципи са:

  • Индивидуален подход – защото знаем, че всяка сфера е специфична
  • Лоялност – защото се стремим към доволни клиенти в дългосрочен план
  • Ефективност – защото ценим Вашите средства и време
  • Работа в екип – защото заедно постигаме по-добри резултати


Представете си ситуацията, в която разполагате с повече време и средства, работата Ви е улеснена и ефективна, можете спокойно да се концентрирате върху професионалните си задължения и да сте спокойни, че резултатите Ви са на високо ниво… Лесно взехте това решение, нали?

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis