За нас

“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД е водещо в България и осъществява пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработване и експлоатация на нефтени и газови находища, добив на суров нефт (кондензат) и природен газ,в т.ч. и обработването им до крайни продукти за пазара.

ab1.jpgab2.jpg­ab3.jpgab4.jpg „Проучване и добив на нефт и газ” АД е правоприемник на основните геологопроучвателни, научно-изследователски и производствени предприятия и обекти от българската нефтодобивна промишленост с над 70-годишна история.

 Понастоящем „Проучване и добив на нефт и газ” АД е публична компания, експлоатираща всички действащи на територията на страната нефтени находища и осигуряваща над 440 работни места за висококвалифицирани инженери, геолози, геофизици, икономисти, специалисти и производствени кадри в нефтената индустрия.

„Проучване и добив на нефт и газ” АД е концесионер по тринадесет концесионни договора за добив на суров нефт и/или природен газ. Специалистите на "Проучване и добив на нефт и газ" АД са с дългогодишен доказан опит и постигнати резултати.

 Деловият свят се променя непрестанно и изискванията в услуга на бизнеса стават все по-големи. За да устои на тази динамично променяща се среда и в същото време, за да бъде успешен, бизнесът се нуждае от добър екип.
Развитието и просперитета ни зависят от убедеността и доверието на нашите възложители и клиенти в способността ни да гарантираме пълно задоволяване на очакванията им за високо качество на услугите и продуктите при осигурени условия за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда. За поддържане доверието на нашите клиенти, партньори и всички заинтересовани страни ръководството на дружеството осигурява необходимите ресурси, спазване на приложимите нормативни и други изисквания за изпълняваните услуги и продукти, за осигуряване на здраве и безопасност при работа, за опазване на околната среда, осигурява специализиран и надежден контрол върху всички фази на своята дейност, провежда иновационна политика в проучването и добива на природни ресурси, отчитайки техническите постижения, научните схващания, нуждите на клиентите и очакванията на обществото, при спазване на законодателните разпоредби и международните критерии за качество, безопасност, намален екологичен риск и ефективно използване на природните ресурси.

Наши водещи принципи са:

  • Индивидуален подход – защото знаем, че всяка сфера е специфична
  • Лоялност – защото се стремим към доволни клиенти в дългосрочен план
  • Ефективност – защото ценим Вашите средства и време
  • Работа в екип – защото заедно постигаме по-добри резултати

Ние, “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, се задължаваме да поддържаме качеството на нашите продукти и услуги, управлението на здравето и безопасността при работа, опазването на околната среда в пълно съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015.


Представете си ситуацията, в която разполагате с повече време и средства, работата Ви е улеснена и ефективна, можете спокойно да се концентрирате върху професионалните си задължения и да сте спокойни, че резултатите Ви са на високо ниво… Лесно взехте това решение, нали?

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis