Процедури по ЗОП след 15.04.2016г.

19.01.2018г.

Доставки на горива за нуждите на "Проучване на добив на нефт и газ " АД, град София

Решение  -     Изтегли tsr.gif Удостоверение за време

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis