Проекти

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

Политика за защита на личните данни („Политика“) се издава във връзка със спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД”,

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Добре дошли в сайта на "Проучване и добив на нефт и газ" АД

"Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработка на суров нефт до крайни продукти за пазара.
„Проучване и добив на нефт и газ” АД е правоприемник на основните геологопроучвателни, научно-изследователски и производствени предприятия и обекти от българската нефтодобивна промишленост с над 50-годишна история. ­­


повече

Профил на купувача

Oбявление за приключване на договор

повече

Обявление за приключване на договор

повече

Процедура на пряко договаряне-01123-2019-0001

повече
"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis