Проекти

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД”,

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

„Доставка на система за блокиране достъпа на Природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства”

Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита

Добре дошли в сайта на "Проучване и добив на нефт и газ" АД

"Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработка на суров нефт до крайни продукти за пазара.
„Проучване и добив на нефт и газ” АД е правоприемник на основните геологопроучвателни, научно-изследователски и производствени предприятия и обекти от българската нефтодобивна промишленост с над 50-годишна история. ­­


повече

Профил на купувача

Доставки на горива

повече

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут град Плевен-град Долни Дъбник и обратно - 2017 г."

повече

ОБЯВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

повече
"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis