Профил на купувача

04.12.2019

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор


повече

18.09.2019

Процедура на пряко договаряне-01123-2019-0001

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доработки във внедрената в „Проучване и добив на нефт и газ" АД информационна система – „Интегрирана система за планиране на ресурсите (ERP система)“


повече

27.11.2018

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментна поддръжка на разработена, интегрирана и експлоатираща се в дружеството "Проучване и добив на нефт и газ" АД информационна система - "Интегрирана система за планиране на ресурсите (ERP система)“


повече

27.04.2018

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор


повече

02.03.2018

Ид. № 01123-2018-0001

ДОГОВОР и ОБЯВЛЕНИЕ http://www.ogep-bg.com/bg/articles/id/37.html


повече

19.01.2018

Доставки на горива

Доставки на горива за нуждите на "Проучване на добив на нефт и газ " АД, град София


повече

15.11.2016

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут град Плевен-град Долни Дъбник и обратно - 2017 г."

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут град Плевен-град Долни Дъбник и обратно - 2017 г."


повече20.10.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9046901

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9046901


повече

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis