Профил на купувача

13.01.2020

Oбявление за приключване на договор

Oбявление за приключване на договор


повече

04.12.2019

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор


повече

18.09.2019

Процедура на пряко договаряне-01123-2019-0001

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доработки във внедрената в „Проучване и добив на нефт и газ" АД информационна система – „Интегрирана система за планиране на ресурсите (ERP система)“


повече

27.11.2018

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментна поддръжка на разработена, интегрирана и експлоатираща се в дружеството "Проучване и добив на нефт и газ" АД информационна система - "Интегрирана система за планиране на ресурсите (ERP система)“


повече

27.04.2018

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор


повече

02.03.2018

Ид. № 01123-2018-0001

ДОГОВОР и ОБЯВЛЕНИЕ http://www.ogep-bg.com/bg/articles/id/37.html


повече

19.01.2018

Доставки на горива

Доставки на горива за нуждите на "Проучване на добив на нефт и газ " АД, град София


повече

15.11.2016

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут град Плевен-град Долни Дъбник и обратно - 2017 г."

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут град Плевен-град Долни Дъбник и обратно - 2017 г."


повече"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis