Профил на купувача

15.11.2016

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут град Плевен-град Долни Дъбник и обратно - 2017 г."

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут град Плевен-град Долни Дъбник и обратно - 2017 г."


повече20.10.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9046901

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9046901


повече

17.02.2015

Доставка на електрическа енергия

Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД


повече

23.12.2014

РАЗЯСНЕНИЕ

РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ПОКАНА : идент N ID 9037432


повече

10.12.2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти


повече

27.11.2014

Договор за наемане на товароподемни кранове с оператор

Договор за наемане на товароподемни кранове с оператор .


повече

09.10.2014

Специализиран автобусен превоз на работници и служители

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут гр. Плевен – гр. Долни Дъбник и обратно 2014-2015",


повече

09.10.2014

Наемане на товароподемни кранове с оператор

„Наемане на товароподемни кранове с оператор за извършване на демонтаж и товарни работи на сондажна апаратура и съоръжения към нея на сондаж Р-2 Искър-Запад в концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен и разтоварни работи в гр. Монтана”


повече

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis