Издателство Геология и минерални ресурси ООД

Издателство "Геология и минерални ресурси" ООД, гр. София е създадено през 1994г. дружеството издава и разпространява специализираното периодично списание "Геология и минерални ресурси", публикуващо актуални научни трудове и монографии в областта на регионалните геоложки изследвания, търсенето, проучването и добива на минерални ресурси, нормативни актове, търговска информация и реклами.

Годишен финансов отчет за 2007г.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis