За инвеститори

c„Проучване и добив на нефт и газ” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса с борсов код GAZ.
От края на 2003 г. мажоритарен собственик на „Проучване и добив на нефт и газ” АД е „Химимпорт” АД, гр. София.
„Химимпорт” АД притежава пряко и чрез свързани лица ­над 52 % от капитала на дружеството.

„Проучване и добив на нефт и газ” АД има следните органи на управление:        Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2016 г.
    Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2015 г.


     Извънредно общо събрание на акционерите - 2014 г.


    Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2014 г.


   Извънредно общо събрание на акционерите - 2013 г.   Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2013 г."Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis