Българска петролна рафинерия

Дружеството е учредено през 2003 г. на базата на създадения през 1994г. производствен комплекс за преработка на суров нефт и нефтен кондензат на „Проучване и добив на нефт и газ” АД. Капиталът на дружеството е 3 843 700 лева.

 „Българска петролна рафинерия” ЕООД е утвърден производител на нефтопродукти, получени от преработката на нефт и кондензат, като разтворители за лакобояджийската промишленост, разредители, осветителен керосин, безоловни автомобилни бензини, горива за дизелови двигатели, промишлен газьол, горива за изгаряне в стационарни горивни инсталации, корабни горива и котелни горива.

„Българска петролна рафинерия” ЕООД притежава собствена химическата лаборатория, която е акредитирана изпитвателна лаборатория за анализ на нефт, разтворители, горива и нефтопродукти в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, ISO 17025.

Към страницата на „Българска петролна рафинерия” ЕООД: http://www.bpr-bg.com/

Годишен финансов отчет за 2007г.


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis