ПДНГ - Сервиз ЕООД

Дружеството е учредено през 2006г. като осъществява външнотърговска и вътрешнотърговска дейност в областта на доставките на специализирано оборудване, резервни части и материали за нуждите на търсенето, проучването и добива на нефт и природен газ.

Годишен финансов отчет за 2007г.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis