ОБЯВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

„Специализиран автобусен превоз на работници и служители на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут гр. Плевен – гр. Долни Дъбник и обратно – 2020 г.” - Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП -     Изте­гли

tsr.gif удостоверение за време – 


 -  Техническа спецификация  -    Изте­гли

tsr.gifудостоверение за време


 -   Образци документи  -                       Изте­гли

tsr.gif удостоверение за време  - 


 -   Договор  -  проект      -               Изте­гли „Специализиран автобусен превоз на работници и служители на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут гр. Плевен – гр. Долни Дъбник и обратно – 2018 г.”


Информация за удължаване срока за получаване на оферти до 03.11.2017г. , 16.30 часа


 -   Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП -   Изте­гли

tsr.gif удостоверение за време – 


 -   Техническа спецификация  -    Изте­гли

tsr.gifудостоверение за време


 -   Образци документи   -                Изте­гли

tsr.gif удостоверение за време  - 


 -   Проект на договор     -                Изте­гли  

tsr.gif удостоверение за време  - 


 -   Протокол       -                              Изте­гли  

tsr.gif удостоверение за време  -


 -   Договор        -                                Изте­гли  

tsr.gif удостоверение за време  -"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут град Плевен-град Долни Дъбник и обратно - 2017 г."


 Информация за удължаване срока за получаване на оферти до 28.11.2016г. , 16.30 часа


 -   Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП  -   Изте­гли

tsr.gif Удостоверение за време02.12.2016


 -   Техническа спецификация  -    Изте­гли

tsr.gif Удостоверение за време 15.11.2016


 -   Образци документи   -                Изте­гли

tsr.gif Удостоверение за време  - 15.11.2016


 -   Проект на договор     -                Изте­гли  

tsr.gif Удостоверение за време  - 15.11.2016


 -   Протокол N 1     -                           Изте­гли

tsr.gif    Удостоверение за време02.12.2016Автобусен превоз на работници и служители на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут Монтана – Враца – Кнежа – Д.Дъбник – Плевен Аксаково – Шабла и обратно


Информация за удължаване срока за получаване на оферти до 04.11.2016г., 16.30 часа


 -   Техническа спецификация


 -   Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП


 -   Образци документи


 -   Протокол N 1 tsr.gif    Удостоверение за времеИзте­гли


 -   Протокол N 2 tsr.gif    Удостоверение за времеИзте­гли


 -   Договор     -                     Изте­гли  

tsr.gif Удостоверение за време  - 02.12.2016
"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis