Услуги

Основните крайни продукти от дейността на „Проучване и добив на нефт и газ” АД са суров нефт и природен газ, добивани от находищата на територията на страната и реализирани изцяло на вътрешния пазар.

      „Проучване и добив на нефт и газ” АД със своите изследователски и производствени звена и дъщерни дружества предлага и извършва широк спектър от специализирани услуги във всички етапи от дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и природен газ, проучване и експлоатация на подземни и минерални води, геотермална енергия, както и в дейностите по проучване и оценка на находища на твърди подземни богатства.
„Проучване и добив на нефт и газ” АД извършва:


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis