УВЕДОМЛЕНИЯ

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД за свързана сделка с  акциите на ПДНГ АД от 02.04.2024г.


pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД за свързана сделка с  акциите на ПДНГ АД от 28.04.2023г.pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД за свързана сделка с  акциите на ПДНГ АД от 16.12.2022г.


pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД за свързана сделка с  акциите на ПДНГ АД от 18.08.2022г.


pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД за свързана сделка с  акциите на ПДНГ АД от 10.05.2022г.

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗАД АРМЕЕЦ АД за свързана сделка с  акциите на ПДНГ АД от 22.10.2021г.

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ИНВЕСТ КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД за свързана сделка с акциите на ПДНГ АД от 22.10.2021г.


pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗАД АРМЕЕЦ АД за свързана сделка с  акциите на ПДНГ АД от 29.07.2021г.

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ИНВЕСТ КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД за свързана сделка с акциите на ПДНГ АД от 29.07.2021г

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗАД АРМЕЕЦ АД за свързана сделка с  акциите на ПДНГ АД от 01.10.2020г.

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ИНВЕСТ КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД за свързана сделка с акциите на ПДНГ АД от 01.10.2020г

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД за свързана сделка с акциите на ПДНГ АД от 01.10.2020г.

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД за свързана сделка с акциите на ПДНГ АД от 12.10.2020г.

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗАД АРМЕЕЦ АД за свързана сделка с акциите на ПДНГ АД от 14.10.2020г.

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ЗАД АРМЕЕЦ АД за свързана сделка с  акциите на ПДНГ АД от 07.07.2021г.

pdf.gif

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014г. на ЕП от

ИНВЕСТ КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД за свързана сделка с акциите на ПДНГ АД от 07.07.2021г.


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis