АРХИВ 2016

Дата на обявяване В профила на купувача

Срок за получаване на документация за участие

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие

Наименование на поръчката

Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи


24.02.2016
­Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Абонаментна поддръжка на разработена, интегрирана и експлоатираща се в дружеството „Проучване и добив на нефт и газ АД“ информационна система – Интегрирана система за планиране на ресурсите“ (ERP система)

Ид. № 01123-2016-0001

Решение  -     Изтегли

Доклад комисия  - Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време -  


Решение изпълнител   - Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време -  


ДОГОВОР  -  Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация за сключен договор  - Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация за приключване на  договор  - Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis