Профил на купувача

19.12.2013

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”.
Изтегли документ ­
Образци на документи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”. ­
Изтегли документ ­

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024387


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis