Профил на купувача

15.04.2014

Разсяснение по документация по противопожарно оборудване и предпазни средства


До   всички лица, получили документация за учястие по открита процедуря по ЗОП с предмет: "Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уредби за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства"  BG051P0001-2.3.03-0670 Подобряване условията на труд в " Проучване и добив на нефт и газ" АД

Разяснението №1 може да изтеглете от тук

Разяснението №2 може да изтеглете от тук"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis