Профил на купувача

10.10.2013

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Циментация на обсадни колони на търсещ сондаж за нефт и газ Р-2 Искър-Запад”


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis