Профил на купувача

26.09.2014

"Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за работниците и служителите на "Проучване на добив на неф и газ "АД


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:

"Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за работниците и служителите на "Проучване на добив на неф и газ "АД на обекти - сондажи -2014 г. - 2015 г. по обособени позиции":

Обособена позиция № 1: „Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за обект - сондаж в площ Овча могила (блок 1-17 Овча могила),община Свищов, обл. В.Търново 2014 -2015г. и

Обособена позиция № 2:Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за обект - сондаж в концесионна площ Искър - запад, община Книжа о Община Искър, област Плевен 2015 г.

pdf.gif Документация за участие в процедурата Изтегли

pdf.gif Образец на оферта и на други документи Изтегли

Решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки  към Агенцията за обществени поръчки с идент. номер 01123-2014-0003


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis