Профил на купувача

09.10.2014

Специализиран автобусен превоз на работници и служители


Публична покана ID 9034514

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:­

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут гр. Плевен – гр. Долни Дъбник и обратно 2014-2015",чрез събиране на оферти по реда и при условията на Глава осем «а», във вр. с чл. 14, ал. 4 от ЗОП с възложител „Проучване и добив на нефт и газ” АД

Образец № 1: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 и ал. 5 от ЗОП

Образец № 2: Декларация за ППС, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката

paper_clip.gif Приложения: 

pdf.gif Проект на договор - Изтегли

pdf.gif Техническа спецификация - Изтегли

pdf.gif Образци на документи Изтегли


Публична покана -  публикувана в Регистъра на обществените поръчки  към Агенцията за обществени поръчки с идент. номер 9034514


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis