Профил на купувача

09.10.2014

Наемане на товароподемни кранове с оператор


­

Публична покана ID 9034534

Наемане на товароподемни кранове с оператор за извършване на демонтаж и товарни работи на сондажна апаратура и съоръжения към нея на сондаж Р-2 Искър-Запад в концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен и разтоварни работи в гр. Монтана


paper_clip.gif  Приложения:Публична покана -  публикувана в Регистъра на обществените поръчки  към Агенцията за обществени поръчки с идент. номер 9034534

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034534


pdf.gif Протокол на комисията  -  Изтегли        дата на публикуване 23.10.2014г.

pdf.gif Договор  - Изтегли      tsr.gif Удостоверение за време -   Изтегли"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis