Профил на купувача

17.02.2015

Доставка на електрическа енергия


­

Ид. № 01123-2015-0002 ­


Решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ :


pdf.gifДОКУМЕНТАЦИЯ 1 - Изтегли


pdf.gifДОКУМЕНТАЦИЯ 2 - Изтегли


doc.gifДОКУМЕНТАЦИЯ 3  -  Изтегли tsr.gif Удостоверение за време - Изтегли


РАЗЯСНЕНИЕ  N 1 :


pdf.gif Изтегли документа tsr.gif Удостоверение за време - Изтегли


pdf.gif    протокол  № 1 от работата на комисията -

tsr.gif Удостоверение за време -   Изтегли


1. Съобщение за отваряне на ценови оферти  -

tsr.gif Удостоверение за време -   Изтегли


pdf.gif    протокол  № 2 от работата на комисията -

tsr.gifУдостоверение за време -   Изтегли


pdf.gif протокол  № 3 от работата на комисията -

tsr.gifУдостоверение за време -   Изтегли


pdf.gif   Решение на класирането  -

tsr.gifУдостоверение за време -   Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.9 от ЗОП  -  doc.gif  Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


pdf.gifИнформация за сключен договор”

tsr.gifУдостоверение за време - Изтегли


pdf.gifДоговор”

tsr.gif Удостоверение за време- Изтегли


arh.jpg  ДОКУМЕНТИ    tsr.gif Удостоверение за време- Изтегли"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis