Профил на купувача

27.11.2018

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка


Кратко описание на предмета на поръчката

Публикувана на

Номер ОАП

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментна поддръжка на разработена, интегрирана и експлоатираща се в дружеството "Проучване и добив на нефт и газ" АД информационна система –"Интегрирана система за планиране на ресурсите (ERP система)“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие : 27.11.2018 г


27.11.2018год.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие : 27.11.2018 г

01123-2018-0002

Файлове 17.12.2018г.
Файлове 27.11.2018г.


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis