Профил на купувача

03.02.2014

Отговор по оперативни програми


Отговор по ОП: “Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”

Изтегли документ ­


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis