ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2018

Кратко описание на предмета на поръчката

Публикувана на

Номер ОАП

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментна поддръжка на разработена, интегрирана и експлоатираща се в дружеството "Проучване и добив на нефт и газ" АД информационна система –"Интегрирана система за планиране на ресурсите (ERP система)“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие : 27.11.2018 г


27.11.2018год.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие : 27.11.2018 г

01123-2018-0002

Файлове:pdf.gifСключен договор tsr.gif Удостоверение за време
Кратко описание на предмета на поръчката

Публикувана на

Номер ОАП

Доставки на горива за нуждите на "Проучване на добив на нефт и газ " АД, град София

19.01.2018г.

01123-2018-0001

Файлове:


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis