ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2018

Кратко описание на предмета на поръчката

Публикувана на

Номер ОАП

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментна поддръжка на разработена, интегрирана и експлоатираща се в дружеството "Проучване и добив на нефт и газ" АД информационна система –"Интегрирана система за планиране на ресурсите (ERP система)“

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие : 27.11.2018 г


27.11.2018год.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие : 27.11.2018 г

01123-2018-0002

Файлове:pdf.gif Сключен договор

pdf.gif Обявление за приключване на договор

tsr.gifУдостоверение за време

tsr.gifУдостоверение за време


Кратко описание на предмета на поръчката

Публикувана на

Номер ОАП

Доставки на горива за нуждите на "Проучване на добив на нефт и газ " АД, град София

19.01.2018г.

01123-2018-0001

Файлове:


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis