ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2019


Кратко описание на предмета на поръчката

Публикувана на

Номер ОАП

Доставки на горива за нуждите на "Проучване на добив на нефт и газ " АД, град София

14.10.2019г.


01123-2019-0002

Файлове:


pdf.gif Обявление за изпълнение на договор


Кратко описание на предмета на поръчката

Публикувана на

Номер ОАП

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доработки във внедрената в „Проучване и добив на нефт и газ" АД информационна система – „Интегрирана система за планиране на ресурсите (ERP система)“

18.09.2019год.

01123-2019-0001

Файлове:


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis