Профил на купувача

08.10.2013

Публична покана ID 9020810

„Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG 051РO001-2.3.03-0670


повече

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis