Профил на купувача

10.12.2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти


повече

27.11.2014

Договор за наемане на товароподемни кранове с оператор

Договор за наемане на товароподемни кранове с оператор .


повече

09.10.2014

Специализиран автобусен превоз на работници и служители

"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут гр. Плевен – гр. Долни Дъбник и обратно 2014-2015",


повече

09.10.2014

Наемане на товароподемни кранове с оператор

„Наемане на товароподемни кранове с оператор за извършване на демонтаж и товарни работи на сондажна апаратура и съоръжения към нея на сондаж Р-2 Искър-Запад в концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен и разтоварни работи в гр. Монтана”


повече

26.09.2014

"Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за работниците и служителите на "Проучване на добив на неф и газ "АД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за работниците и служителите на "Проучване на добив на неф и газ "АД на обекти - сондажи -2014 г. - 2015 г. по обособени позиции": Обособена позиция № 1: „Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за обект - сондаж в площ Овча могила (блок 1-17 Овча могила),община Свищов, обл. В.Търново 2014 -2015г. и Обособена позиция № 2: „Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за обект - сондаж в концесионна площ Искър - запад, община Книжа о Община Искър, област Плевен 2015 г.”


повече

29.05.2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029867

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ЗОП


повече
10.04.2014

Разяснение по документацията по проект BG051P0001-2.3.03-0670

Разяснение по документацията по проект BG051P0001-2.3.03-0670 Подобряване условията на труд в " Проучване и добив на нефт и газ" АД


повече

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis